Web Usluge

Web Usluge

Napretkom informacijskih znanosti javila se potreba za složenijom komunikacijom između klijenta i servera. Iz tog razloga nastaju Web usluge koje pružaju generičku, standardiziranu klijent-server poveznicu za pokretanje programa na serveru.

Neki od razloga razvoja Web usluga su karakteristike interneta: heterogenost (izolirani otoci sadržaja u korisničkim bazama podataka i web portalima), nestrukturiran (većina informacija prezentirana na Webu nije strukturirana tako da omogući razmjenu između strojeva, nego je naglasak na preglednom prikazu za ljudsko oko), neklasificiran (nema mjerila kvalitete) i nestandardiziran (do pojave XML Web usluga nije postojao široko prihvaćeni standard za razmjenu podataka). Internet je također: strojno povezan (omogućuje razmjenu podataka između aplikativnih softvera i web portala), integriran (podaci se ne prepisuju, nego dohvaćaju direktno s mjesta nastanka), te user-friendly (umjesto zamornog pretraživanja, korisnik sve informacije o traženom sadržaju dobiva na jednom mjestu).
Web usluge su definirane od strane W3C-a kao “programski sustav stvoren za podršku računalo-računalo interakciju preko mreže.“ Web uslugama se može pristupiti preko mreže, kao što je internet, i mogu biti izvršene na udaljenom sustavu kada se neka usluga zatraži. Definicija W3C web usluga obuhvaća mnogo različitih sistema, ali u uobičajena uporaba se temelji na odnosu klijenata i servera koji komuniciraju preko XML poruka koje slijede SOAP standarda. U takvim sustavima, često se nalazi opis operacija koji je razumljiv računalima dan sa uslugom napisanom u WSDL-om(Web Services Description Language).
Web aplikacije su aplikacije koje se izvode na Web-u i one su ugrađene u Web pretraživače i uglavnom ih može koristiti bilo koji pretraživač na bilo kojoj platformi. Prava snaga Web usluga predstavlja mogućnost integracije različitih aplikacija putem standardiziranog načina komuniciranja. Također je prednost korištenja Web usluga i u tome što ne ovise o arhitekturi racunala na kojem se izvode pa se na taj nacin rješava problem heterogenosti racunalne okoline.