User Account Control

Posted by on srp. 18, 2013 in Windows

User Account Control je novi pristup sigurnosti računala koji je Microsoft uveo od vremena Windows Viste. UAC je način za normalne korisnike koji nisu administratori da ne pokreču programe koji su vezani uz sam sistem pa nakon što korisnici žele pokrenuti određeni program koji ima sistemske intruzivne namjere UAC pita za šifru administratorskog računa. Kada UAC radi i pod administratorskim računom sistem je postavljen da radi kao normalni korisnik pa se stoga može dogoditi da UAC pita administratora dali želi da pokrene određeni program ili ne. Isto tako UAC služi i za programe koji nisu dizajnirani za Vista ili Windows 7 pa se može dogoditi da ti programi ne rade iako ne trebaju administracijsku dozvolu pa je stoga potrebno desnim klikom kliknuti na programi i selektirati da se pokrene sa administrativnim dozvolama. Postoje određeni načini da se UAC onesposobi za rad ali to nije preporučeno zbog raznih sigurnosih mjera ili čak i kod infekcija samoga računala ili napada.
Ponekad je potrebno pokrenuti i command prompt pa se može dogoditi da određene komande nemaju funkciju rada pa se cmd može pokrenuti pod administratorskom dozvolom tako da odemo pod search, upišemo cmd i kada se pojavi, desni klik i selektirati da se pokrene pod administracijskom dozvolom.
Isto tako možemo pod search upisati cmd i kada se pojavi kliknuti CTRL+SHIFT+ENTER ili ga možemo kopirati na desktop pa desnim klikom otići u properties i u postavkama postaviti da se pokreče kao administrator.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *