Mrežni Layer i Adresiranje

Posted by on kol. 22, 2013 in Mreža

Kod adresiranja mreže potrebno je znati da postoje dvije adrese a to su logička adresa (IP layer 3) i fizička adresa (MAC layer 2). Potrebno je znati i to da se MAC adresa računala koji je spojen na internet ne prenosi dalje od rutera pa ćemo zaključiti da su MAC adrese najbitnije u lokalnoj mreži iako se putem interneta kada se spajaju određene ključne točke MAC adresa prenosi od rutera do rutera tako da svaki puta kada stigne na određenu ključnu točku mijenja od rutera sa kojega su poslani podaci.

IP (npr. 192.168.1.45) adresa služi da se paket prenese na neku drugu IP (192.168.1.78) adresu pomoću mrežnog layera (network layer) i fizičkoj layera (Data Link) gdje uređaj sa kojejega je poslan paket nađe kome pripada IP adresa pa onda pita ruter tko ima adresu 192.168.1.78. Pošto je ruter saznao IP adresu preko MAC adrese jer je ruter zapamtio sve adrese u lokalnoj mreži ruter šalje paket na zadanu adresu.

Paket se prvo šalje sa aplikacijskog layera sa računala koji šalje tako da kroz aplikacijski ide sve prema fizičkom layeru preko Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Kada Paket dođe na ruter mijenja se MAC adresa pošiljatelja sa MAC adresom rutera pa se šalje dalje na destinaciju odnosno računalo. Kada računalo primi paket onda taj paket ide obrnutim smjerom od Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation i na kraju Aplication. Kada je stigao na Aplication layer onda se prikazuje u browseru ili nekom drugom programu ovisno o namjeni paketa.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *