Windows

User Account Control

User Account Control je novi pristup sigurnosti računala koji je Microsoft uveo od vremena Windows Viste. UAC je način za normalne korisnike koji nisu administratori da ne pokreču programe koji su vezani uz sam sistem pa nakon što korisnici žele pokrenuti određeni program koji ima sistemske intruzivne namjere UAC pita za šifru administratorskog računa. Kada UAC radi i pod...

Više...